Radio

רדיו נושמים מזרחית 

ד"ר בעז בן דוד - ניתוח השיר "אגדת דשא" והורות גאה 

18 שנים למותו של אחד היוצרים החשובים בישראל, מאיר אריאל. 

להאזנה

רדיו נושמים מזרחית 

ד"ר בעז בן דוד - ניתוח השיר "לשרוק חושך"\ יענקל'ה רוטבליט

להאזנה

הרדיו הבינתחומי

שירים על הספה - מקבץ תוכניות 

גיל מרקוביץ' וד"ר בעז בן דוד מושיבים שירים ישראלים מוכרים ואהובים על ספת הטיפולים ומבצעים בהם ניתוח פסיכולוגי לאוזניי הקהל.

רדיו נושמים מזרחית 

ד"ר בעז בן דוד - ניתוח השיר "בתוך הצינורות"\ גבריאל בלחסן 

להאזנה
Chalkboard with Different Languages

רדיו רשת ב'

תהליך רכישת השפה והבנתה 

ראיון עם ד"ר בעז בן דוד בעקבות כינוס האגודה הישראלית לקלינאי תקשורת 

Contact Us

+ 972-9-9527272

8 Hauniversita St Herzliya, P.O.Box 167, 4610101, Israel

  • Facebook
  • YouTube

Communication, Aging and Neuropsychology